Choď na obsah Choď na menu
 


Svet Slovenov- svet občín

9. 4. 2020

Naša slovenská populácia, ľud Slovenov, v strednej Európe, sa oddávna, vo veľkej miere až do dnešných čias vyznačuje dôrazom na lokálpatriotizmus a susedskú občinu. Je to niečo, čo neoddeliteľne definuje podstatu nášho ľudu a odlišuje ho od iných európskych populácii, ba i tých susedných (českej, rakúskej)..

Slovenský svet, to je svet definovaný susedskou občinou, či sa bavíme o slovenských dedinách na Hornej Orave, ležiacich v dnešnom Poľsku, o osídlení v Turci, slovenských komunitách v srbskej Vojvodine, alebo o slovenských obciach v českom Valašsku, Slovácku (Moravskom Slovensku), a v Hanácku (o slovenskom pôvode obyvateľov Slovácka, Valašska, Hanácka budeme písať a diskutovať i v iných,budúcich článkoch).

Pestrosť, ktorú vytvoril dôraz Slovenov na sebestačnú občinu, je v Európe výnimočná, a možno ju nájsť iba u niektorých populáciách. Svet, kde každá dedina, údolie, malo svoje nárečie, vlastné kroje a obyčaje, je slovenským svetom.

V Česku je dodnes  obdivované moravské Slovensko (Slovácko), Valašsko, Hanácko, sú to kraje, ktoré vyvolávajú obrazotvornosť, inšpirujú umelcov a fantáziu, sú domácou východnou exotikou, so svojimi farbami, ľudovým umením, a citom k svojej dedine, láskou k pôde a tradíciám, ktoré pramenia v slovenskej identite a v slovenskom dedičstve miestnych obyvateľov.

A tak sa slovenský svet tiahne, nezávisle na hraniciach štátov, od českého Hánácka a moravského Slovenska (Slovácka), cez Slovensko, až na poľskú časť Oravy a Spiša, Podkarpatsko, ba prináležia už dve storočia k nemu i dediny srbského Banátu a rumunských Karpát.